Translate to English.

Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti

V Sloveniji je vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja doživelo 56 % učenk zadnje triade OŠ in 65 % dijakinj. Z ozaveščevalno kampanjo Odklikni spletno nasilje in nadlegovanje nad ženskami in dekleti smo osvetlili različne vidike tega perečega problema. Med drugim smo izobraževali mlade o tem, kaj spletno nasilje je in kako se zaščititi. Nagovarjali smo jih preko projekcije filma s sorodno tematiko Gajin svet, z odnosi z mediji, vsebinami na družbenih omrežjih in preko mobilne aplikacije.

Naročnik Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izziv

Na razumljiv način o temi spletnega nasilja in nadlegovanja žensk in deklet nagovoriti tako mlade kot širšo javnost. Cilj projekta je bilo ozaveščanje, odprava stereotipov in spreminjanje odnosa do spletnega nasilja. Hkrati smo želeli povečati občutljivost in znanje mladih, projekt je bil namenjen tudi krepitvi znanja strokovnjakov in izmenjavi dobrih praks.

Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti

Rešitev

Pri ozaveščevalni kampanji smo se povezali z ustvarjalci filma Gajin svet, ki prikazuje tudi nevarnost zlorab preko spleta. Tako smo na izobraževalnih dogodkih mlade nagovarjali preko njim prijaznega medija. Protagonisti filma so sodelovali v TV spotu in bili poleg strokovnjakov ambasadorji projekta. Kampanja je zajemala spletno mesto, družbena omrežja in odnose z mediji.

Pri plakatih projekta Odklikni smo se osredotočili na komuniciranje štirih oblik nasilja in nadlegovanja na spletu – spletno zalezovanje, lažne identitete, spolne zlorabe in spletno trpinčenje. Na žalost obstajajo še številne druge oblike.

Dosežki

  • Več kot 3000 otrok smo na izobraževalnih dogodkih nagovorili preko predvajanja filma Gajin svet, tako odprli temo zlorab na spletu, potem pa jim s pomočjo različnih strokovnjakov za spletno nasilje, psihologov, policije in drugih predstavili spletno nasilje, kako ga prepoznati in se zaščitit pred njim.
  • Razdelili smo več kot 10.000 izvodov brošure, ki ozavešča o pasteh spletnega nasilja in nadlegovanja ter predstavlja kratek priročnik z napotki za ravnanje.
  • Pridobili smo 12 ambasadorjev projekta, med njimi so bili znani igralci, kot sta Sebastian Cavazza in Ajda Smrekar, ter strokovnjaki s področja spletnega nasilja, med njimi Tatjana Bobnar, Gorazd Božič in Anton Toni Kladnik.
  • V letu in pol izvajanja projekta smo zabeležili 150 medijskih objav o projektu, preko katerih smo dvigali ozaveščanje o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet v splošni javnosti.
V okviru projekta smo sodelovali na različnih dogodkih, med drugim na Kurzschlussovem koncertu Amelie Lens, ki smo ga izkoristil za spodbujanje varnega spletnega prostora za vse.

NASLEDNJI PROJEKT