Translate to English.

Upravljanje in organizacija dogodkov

Dogodke razumemo kot vzajemno igro komunikacijskih orodij, ki so zasnovani tako, da dosegajo zastavljene cilje. Z novinarskimi dogodki omogočamo ustvarjanje osebne izkušnje za medije z novostmi podjetja, produktov ali storitev. Vnaprej načrtujemo sporočila, ki v očeh uredništev vzbujajo interes in višajo stopnjo objavljivosti o vsebini dogodka v medijih. Kongrese, seminarje, poslovna srečanja ali druge oblike izobraževalnih dogodkov razumemo kot poslovne procese, ki pomagajo pozicionirati podjetje ali uspešno lansirati nove produkte. S promocijskimi dogodki znamki vdihujemo življenje, njene vsebinske lastnosti in atribute senzibilno prenesemo in vtkemo v dogodek ter tako s pozitivnimi doživetji in emocijami obiskovalcev vplivamo na nakupno namero, krepimo prepoznavnost in ugled. Za naročnike načrtujemo in izvedemo dogodke, s katerimi komuniciramo družbeno odgovorna sporočila, kulturno in umetniško delovanje, protokolarne in druge korporativne vsebine. Posebno pozornost v sodelovanju s partnerji namenjamo razvoju zabavnih “entertainment” dogodkov, kjer zasnujemo edinstvene in kreativne konceptualne zgodbe, namenjene končnemu trgu. Med njih spadajo vse od koncertov, clubbing, športnih in gledaliških dogodkov.

Podjetji

Black Pony, Pristop Entertainment

  • Izkustveni marketing
  • Korporativni in marketinški dogodki
  • Novinarski dogodki
  • Entertainment dogodki
  • Načrtovanje sejemskih nastopov
  • Načrtovanje in oblikovanje promocijskih in razstavnih mest
  • Avdio-vizualna produkcija