Smo partnerji za rast in razvoj. Podjetjem v regiji JV Evrope pomagamo prepoznati poslovne priložnosti in učinkovito reševati poslovno-komunikacijske izzive.
0+
naročnikov
0+
projektov
0+
zaposlenih

Manifesto

Verjamemo v moč pogumnih idej. Za to imamo veliko razlogov. Delujemo namreč celostno in prilagojeno vsakemu naročniku posebej. V desetih kompetenčnih centrih in podjetjih skupaj nudimo 360-stopinjski pristop k reševanju poslovnih izzivov.

Vodstvo

Z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami že več kot 25 let vstopamo v dnevne kontakte z upravami ključnih regionalnih entitet in soustvarjamo gospodarsko krajino regije.

25 LET RAZVOJA

2017

Dostop do svetovnih trgov in stičišče za regijski medijski zakup v povezovanju z nemško komunikacijsko družbo Serviceplan in ustanovitvijo podjetja Mediaplus Adria.

2017

Gaining access to the world market and becoming a juncture for regional media buying by cooperating with the German communication company Serviceplan and by founding the Mediaplus Adria company.

2017

Ustanovitev podjetja Indigo Consulting, specializiranega za poslovno svetovanje, in vpeljava podatkovno vodenega načina odločanja v skupino.

2017

Founding of Indigo Consulting, a company specialized in business consulting.

2016

Prevzem lastniškega deleža Goldbach Group v podjetju Goldbach Adriatic, pridobitev nadzora nad poslovanjem podjetja ter preimenovanje v D’Agency.

2016

Acquisition of ownership share of the Goldbach Group within the Goldbach Adriatic company, attaining control over its business and changing its name to D’Agency.

2015

Nagrada za najbolj učinkovito agencijo v digitalnem komuniciranju.

2015

Awarded Most Effective Digital Communication Agency.

2013

Pristop postane 3. najbolj učinkovita neodvisna agencija na svetu (worldwide Effie Efficiency Index).

2013

Becoming 3rd Most Effective Independent Agency in the World (worldwide Effie Efficiency Index)

2012

Pristop z mednarodno uveljavljeno švicarsko skupino Goldbach Group ustanovi skupno podjetje Goldbach Adriatic – specializirano za digitalni marketing.

2012

Founding of the joint Goldbach Adriatic company, specialized in digital marketing, with an internationally renowned Swiss Goldbach Group.

2010

Nakup deleža v komunikacijski agenciji The White House in avstrijski PR agenciji Pros Com.
Nakup Idea Plus, največje komunikacijske agencije v Republiki Severne Makedonije.

2010

Buying a share in The White House communication agency and in the Austrian Pros Com PR agency. Buying Idea Plus, the biggest communication agency in the Republic of North Macedonia.

2009

Ustanovitev podjetja za zakup medijskega prostora Pristop Media.

2009

Founding of Pristop Media, a media buying company.

2006

Razvoj in vpeljava storitev poslovnega svetovanja.

Lansiranje Pristop Europe, nova pisarna v Bruslju.

2006

Development and introduction of business consulting as a service.

2005

Ustanovitev družbe Kliping za spremljanje in analizo medijev.

Strateška zveza z največjim hrvaškim komunikacijskim podjetjem Digitel.

2005

Founding of Kliping, a media research and analysis company.

Founding of a strategic connection with Croatia’s biggest communication company Digitel.

2003

Prvič postanemo »Agencija leta« na SOF.

2003

Awarded Agency of the Year at the SOF advertising festival for the first time.

2000–2001

Odprtje novih pisarn v Beogradu (Srbija) in Sarajevu (BiH).

2000–2001

New offices opening in Belgrade (Serbia) and Sarajevo (BiH).

2000

Pristop postane večinski lastnik pionirske digitalne agencije Renderspace.

2000

Becoming the majority owner of Renderspace, the pioneering digital agency.

1999

Pristop postane največja slovenska komunikacijska in svetovalna agencija.

1999

Becoming the biggest Slovene communication and consulting agency.

1998

Z odprtjem prvega hčerinskega podjetja v Makedoniji razširitev poslovanja izven slovenskih meja.

1998

Expanding business beyond Slovenia’s borders by opening a subsidiary agency in the Republic of North Macedonia.

1997

Ustanovitev največje slovenske agencije za zakup medijskega prostora Mediapool (skupaj s 7 agencijami).

1997

Founding of Mediapool, the biggest Slovene media buying agency, along with 7 other agencies.

1995

Razširitev dejavnosti na področje oglaševanja in tržno-komunikacijskih storitev.

1995

Expanding activities to the fields of advertising and marketing communication services

1993

Prva nagrada Zlato pero (Gold Quill) za odličnost v komuniciranju.

1993

First reward ever: Gold Quill for communicational excellency.

1992

Mednarodno tiskovno središče Ljubljana in PR center se združita pod znamko Pristop.

1989—1990

Podjetniško razmišljanje in strast za družbene spremembe vodita do ustanovitve Mednarodnega tiskovnega središča Ljubljana in PR Centra.

Ljudje

Naš zmagovalni duh je nalezljiv. Ne spimo na lovorikah, vseeno pa priporočamo vsaj 7 ur spanja. In imamo dobro kavo. Vsako jutro.

Zaposlitev

Skrbimo, da izjemnost vsakega posameznika najde pravo mesto. Edino tako lahko skupaj vsak dan znova ustvarjamo izjemne zgodbe.

Dosežki

200+ mednarodnih nagrad

@ IABC, Golden Drum, IPRA, Epica, Digital Communication Awards, Institute of Public Relations, Sempl, European Excellence Award, Dawey Awards, Balcannes, Somo Borac, Dawey Awards, UX design Awards

320 + lokalnih nagrad

@ SOF, Effie Slovenija, Diggit, Websi, Prizma, Netko

Šestkrat (6) prejeta nagrada za najboljšo agencijo leta

@ Slovenski oglaševalski festival

Tretja (3.) najbolj učinkovita nepovezana agencija na svetu po lestvici Global Effie 2012 (2014)

@ Effie worldwide