Translate to English.

Poslovno svetovanje

Skozi zbiranje, organiziranje in analizo podatkov ter v tesnem sodelovanju z naročnikom identificiramo poslovne izzive, odkrijemo neizkoriščene vire, zasnujemo rešitve in izvedemo predpisane aktivnosti. Podatkovna analitika in podatkovno voden način odločanja nam omogočata snovanje rešitev, ki prinašajo odlične kratkoročne rezultate in dolgoročno konkurenčno prednost našim naročnikom. Zagotavljamo jasne odgovore ter oprijemljive in učinkovite rešitve.

Podjetja

Pristop, Vision Partners, Renderspace

  • Zasnova poslovnih strategij
  • Svetovanja pri združevanjih in prevzemih podjetij
  • Optimizacija organizacije in procesov
  • Storitve za hitro doseganje poslovnih učinkov
  • Digitalna transformacija podjetij
  • Identifikacija potenciala za razvoj novih produktov ali storitev
  • Podatkovno voden način odločanje in monetizacija podatkov
  • Upravljanje s podatki in analitika
  • Podpora pri identifikaciji in implementacija IT rešitev
  • Razvoj IT orodij