Pristop smo več kot zgolj sodelavci, ki si delimo projekte, se vsakodnevno srečujemo na sestankih in skupaj hodimo na kosilo. Skupaj se spodbujamo in rastemo tudi leta po tem, ko smo v višino že prenehali. Pri tem razvijamo način razmišljanja, ki v ospredje postavlja znanje in z njim pridobljene izkušnje, odprtost, spoštovanje, zaupanje in pozitiven pogled na svet in ljudi.

#buildYourMuscles

As it is in sports, so shall it be at work. The more you train, the more opportunities for success you gain. That is why we help develop skills, enrich knowledge and support other brain-building activities right from the start. We consider it a privilege to raise new generations of experts for the oncoming storms. Especially those of the brain kind.

We founded Pristop academy and school to pass on knowledge from specific fields through real-life work simulations. We developed a Mentorship program focusing on breeding future client management and leadership.

And since brawn is equally important as the brain, we help build our employees’ muscles with our Fitness programme, which also helps burn calories after so many work lunches.

#izklesajSvojeMišice

Tako kot velja v športu, velja tudi pri delu. Več treniraš, večje so možnosti za uspeh. Zato že od prvih mesecev razvijamo sposobnosti, plemenitimo znanje in kar je še drugih izrazov za krepitev možganskih meandrov. Štejemo si za privilegij, da vzgajamo nove generacije strokovnjakov za prihajajoča viharjenja. Predvsem možganov.

Za podajanje znanja s specifičnih področij preko simulacij iz resničnega dela skrbimo s Pristopovo akademijo in šolo. Izvajamo tudi Mentorski program, ki se osredotoča na vzgajanje bodočih partnerjev z vidika vodenja in upravljanja naročnikov.

Ker pa so poleg možganske pomembne tudi druge mišice, jih ohranjamo tudi s Fitnes programom, pri katerem Pristopovci kurimo celoletne kalorije, ki jih pridobimo na kosilih.

#strastPremikaMeje

Naša raznolikost je naša prednost, zato gradimo okolje, kjer iščemo najboljše v vsakem posamezniku in te lastnosti krepimo; zaposlene spodbujamo, da vsak najde tisto, v čemer je najboljši ali pa bo to še postal. Osredotočamo se na prednosti in izkoriščamo tako širok razpon različnih znanj in osebnostnih profilov. Učimo se na napakah in kritiko dajemo in sprejemamo s hvaležnostjo, da se lahko nenehno učimo. Spodbujamo strastne hobije posameznikov, običajne in neobičajne spretnosti, ki nas delajo zanimive in edinstvene. Strast je nalezljiva in verjamemo, da so zadovoljni posamezniki najboljši sodelavci in najbolj inovativni ustvarjalci. S strastjo hodita z roko v roki vztrajnost in zadovoljstvo ob doseženih ciljih.

Smo že omenili, da pri nas ni »štempljanja«? Da ni omejitev za kosilo? No, zdaj smo. In ker je najbolj pomembno, da se vsak počuti karseda samosvoj, lahko vsak izraža svoj stil za oblačenje. Seveda, če je legalen.

#bodiSprememba

Za spremembe se moramo dvigniti iz znanega, že preverjenega, včasih tudi nezahtevnega in se podati v novo in neznano področje. Spodbujamo ta napor, olajšamo začetek spreminjanja z okoljem, ki spodbuja radovednost in pogum.

Besede so šele začetek, od katerih je pomembno preiti k dejanjem. Zato spodbujamo konstruktivno proaktivnost vsakega zaposlenega, da predlaga ideje za pozitivne spremembe tako znotraj podjetja kot tudi na nivoju družbe in njene okolice.

#ourTribe

We strengthen our bonds in various ways, at various temperatures and in various weather conditions. These include prize-winning games within our company newsletter Freshteller, picnics, New Year’s parties, and other social events. We take pride in our tribe, who works together, parties together, but also respects an individual’s private life. Only a content employee will help push the group forward.

#shareTheGood

A responsibility towards the environment, society, and individual permeates our daily work, our ideas that build a better world, our projects that create new jobs, better the environment, and build a better future for the generations to come.

We are proud of all our voluntary cooperation with many organisations, as we find joy in sharing the good, sharing our case studies and helping all in need.

#beTheChange

To change one must abandon the known, the tried, the easiest even and venture into the new and uncharted territories. We encourage such endeavours and facilitate the change with an environment that stimulates curiosity and courage

Words are only the beginning, but one must progress towards action. We encourage constructive proactiveness of every employee to suggest ideas for positive change within the company, as well as in society or in its environment.

#delimoNajboljše

Odgovornost do okolja, družbe in posameznikov potrjujemo vsak dan z odgovornim delom, idejami, ki gradijo in spreminjajo na bolje. S projekti, ki odpirajo delovna mesta, izboljšujejo okolje in gradijo za prihodnje generacije.
Ponosni smo na naša številna pro bono sodelovanja z mnogimi organizacijami, saj nas veseli deljenje dobrega, primerov dobre prakse in pomoči vsem, ki jo potrebujejo.

#findYourPassion

Our diversity is our strength, that is why we create an environment that seeks the best in every individual and strengthens it. We encourage our employees to find their best trait and become the best at it. We focus on our collective advantages and exploit our wide array of individuals’ knowledge and personal profiles. We learn by our mistakes and we give and receive criticism with gratitude for learning something new. We encourage our employees’ passionate hobbies, as well as ordinary and extraordinary skills, because they enrich us and make us unique. Passion is contagious, and we believe that the happiest individuals are the best work colleagues and the most innovative creators. Passion walks hand in hand with persistence and satisfaction in a job well done.

Did we mention that we don’t believe in “clocking in”? That we don’t put any restrictions on lunch time? We, now we did. And, most important, we don’t put any restrictions on work clothing. We believe in freedom of expression – as long as it’s legal.

#NašePleme

Naše vezi utrjujemo na najrazličnejše načine in ob najrazličnejših temperaturah in ter vremenu. K temu sodijo nagradne igre na internemu novičniku aka Freshtellerju, pikniki, novoletne zabave in druga druženja. Ponosni smo na naše »pleme«, ki skupaj dela in se zabava, obenem pa spoštuje posameznikovo zasebno življenje. Samo zadovoljen sodelavec ali sodelavka sta zagotovilo, da se bomo kot skupina premikali naprej in na bolje.