Translate to English.

Vklopi razum, zahtevaj račun.

S celovito kampanjo osveščanja smo v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje RS pomembno dvignili zavedanje o problemu sive ekonomije v Sloveniji ter spodbudili prebivalke in prebivalce k aktivemu sodelovanju pri zmanjševanju tega škodljivega družbenega pojava. 

Naročnik UKOM, Urad vlade za komuniciranje

Izziv

V letu 2013 se je Slovenija uvršala v sam vrh EU držav po deležu sive ekonomije, ki je predstavljala kar 24 % BDP-ja. Zato smo za Vlado RS oziroma njen Urad za komuniciranje zasnovali nacionalno kampanjo, ki jo je zaokrožal slogan »Vklopi razum, zahtevaj račun”.

Rešitev

Glavni nameni komunikacije so se osredotočali na:

  • krepitev zavedanja o problemu sive ekonomije, ki znižuje kakovost življenja vseh državljank in državljanov,
  • predstavitev načinov, kako lahko vsak prebivalec Slovenije pripomore k zmanjševanju sive ekonomije,
  • spobujanje potrošnikov, da ob vsakem nakupu zahtevajo račun, ter tako sami pripomorejo k zmanjševanju problema sive ekonomije. 
Vklopi razum, zahtevaj račun
Po kampanji je kar 89,9 % ciljne skupine sivo ekonomijo prepoznalo kot problem.
Vklopi razum, zahtevaj račun
Vklopi razum, zahtevaj račun
Vklopi razum, zahtevaj račun

Dosežki

  • Izjemna prepoznavnost kampanje in njenega slogana (bistvena preseganja zastavljenih ciljev dosega in prepoznavnosti). Po kampanji je 89,9 % targetirane ciljne skupine prepoznalo sivo ekonomijo kot problem, več kot 60 % pa kot resen problem.
  • ROI koeficient kampanje je dosegel 5.500 %.
  • Za odličnost v komuniciranju smo leta 2014 prejeli mednarodno nagrado Gold Quill Award.

NASLEDNJI PROJEKT

Naročnik: Pivovarna Union

Leto: 2016