Translate to English.

Združeni pod okriljem leva

Generaliju, eni od vodilnih globalnih zavarovalnic in največji zavarovalnici v Evropi, smo svetovali pri uresničevanju strategije rasti skozi prevzeme in združitve. S strateškim svetovanjem smo podpirali postopek prevzema zavarovalnice AS, s celovito komunikacijo pa korake v procesu integracije Generalija in ASa v združeno družbo Generali in tako prispevali k nastanku ene vodilnih zavarovalnic v Sloveniji. Celovit proces združitve je bil podprt z raziskavami, ki so vodile naše delo in po končanem projektu kažejo odlične rezultate. Generali zavarovalnica ima po uspešni združitvi pod okriljem 660.000 zavarovancev in več kot milijon sklenjenih zavarovalnih polic.

Naročnik Generali CEE Holding, Generali zavarovalnica
Predvajaj.
Leto 2018-2020
Panoga zavarovalništvo

Izziv

V fazi prevzema se je naročnik soočal z izzivi, povezanimi s konsolidacijo panoge ter odnosom javnosti do tujih investitorjev. Po uspešno zaključenem prevzemu so bili komunikacijski izzivi integracije povezani z informiranjem in podporo zaposlenih obeh zavarovalnic ter vzpostavitvijo enotne blagovne znamke z enotnim nastopom do strank. Za pripravo celovite komunikacijske kampanje je bil ključni izziv prenos globalne strategije na domači trg ter premostitev razlike v percepciji zavarovancev obeh družb.

Združeni pod okriljem leva
Združeni pod okriljem leva

Rešitev

V postopku prevzema je Pristop nudil strateško svetovanje, vezano na potencialne tarče in prevzemne aktivnosti, vključno z upravljanjem ugleda Generalija kot zaželjenega investitorja na slovenskem trgu. V postopku integracije smo v sodelovanju z vodstvom in strokovnimi službami naročnika na osnovi integrirane komunikacijske strategije omogočili kontinuirano operativno komunikacijsko podporo, strategijo upravljanja znamke in kampanjo v podporo integraciji. Skozi kampanjo smo najprej okrepili blagovno znamko Generali, pod sloganom »Zaupaj v svojo pot«, v drugem koraku pa predstavili združitev z obljubo »Skupaj smo še boljši. Za vas«.

Po združitvi ASa in Generalija je združena zavarovalnica postala ena vodilnih v Sloveniji z vzpostavljenimi trdnimi temelji za nadaljnjo krepitev tržnega položaja.

Dosežki

  • Prevzem se je uspešno zaključil z izvedbo transakcije in ugodnim komunikacijskim odtisom.
  • Integracija ASa in Generalija se je uspešno zaključila v oktobru 2020 z ugodnim komunikacijskim odtisom.
  • Uspešnost združitvene kampanje s hkratnimi pozitivnimi učinki na produktnem nivoju so potrdile tudi raziskave*: 2. mesto pri spontanem in skupnem priklicu, izboljšana moč BZ na vseh nivojih, večja preferenca pri ključni kategorijah (avtomobilsko, življenjsko in zdravstveno zavarovanje).
  • S celovito in premišljeno komunikacijo smo uspeli nagovoriti zadržke zavarovancev ASa, saj se je po združitvi njihova percepcija glede Generalija v primerjavi s splošno populacijo bistveno izboljšala.*
  • Srebrna nagrada SOF (2020) v kategoriji Film.

*Vir: Aragon - Generali Brand Track april 2020

Projekt je spodbudil spontane aktivnosti, denimo skupino »levjesrčnih« posameznikov iz obeh zavarovalnic, ki so predlagali raznovrstne povezovalne aktivnosti.

NASLEDNJI PROJEKT

Naročnik: Black Pony, Pristop Entertainment / Autocommerce

Leto: 2015