Translate to English.

Rast slovenskih malih in srednje velikih podjetij z alternativnim pospeškom.

S celovito komunikacijsko podporo smo zagotovili prepoznavnost pilotnega projekta mednarodne finančne institucije v Sloveniji. Projekt je bil namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki so iskala finančna sredstva na domačem kapitalskem trgu.

Naročnik NDA

Izziv in rešitev

Mednarodna finančna institucija, ob sodelovanju slovenskih partnerjev iz finančnega sektorja, je pripravila pilotni projekt, s katerim je želela vzpodbuditi podjetja, da svoj poslovni potencial uresničijo z alternativnimi viri financiranja (izdaja podjetniških obveznic ali prva javna ponudba - IPO).

Zasnova projekta je bila prilagojena specifičnosti slovenskega kapitalskega trga, pri čemer je bil največji izziv vzbuditi pozornost podjetij, ki so izpolnjevala vstopne pogoje za prijavo v program.

Projekt je obsegal celovito komunikacijsko podporo, ki je zajemala odnose z javnostmi, promocijske vsebine, dogodke za poslovne partnerje kot tudi oglaševanje na družabnih omrežjih in na spletu.

Pilotni projekt za financiranje malih in srednje velikih podjetij so podjetja prepoznala in se odločila za sodelovanje.

Dosežki

  • Pozitiven odziv ciljne skupine ter prepoznavnost projekta v poslovni in finančni javnosti.
  • Presežen poslovni cilj števila prijavljenih podjetij v program.

NASLEDNJI PROJEKT