Translate to English.

Velika skrivnost? Big data.

Skozi zbiranje, organiziranje in analizo podatkov smo naročniku pomagali opredeliti nova področja prihodkovnih virov na podlagi priprave novih storitev.

Naročnik NDA
Velika skrivnost? Big data.
Leto 2018
Panoga Telekomunikacje

Izziv

Slovensko telekomunikacijsko podjetje je pri iskanju novih virov prihodkov želelo monetizirati interne podatke. Za uspešno izvedbo strategije je bilo treba organizirati notranje vire in opredeliti konkretne prodajne rešitve ter opredeliti končne kupce. Ključni izziv projekta je bila priprava strategije za monetizacijo podatkov, ki upošteva vse pravne vidike, obstoječo informacijsko (IT) strukturo, kompetence uslužbencev ter poslovne procese, ki so potrebni za pripravo rešitev.

Z analizo, strukturiranjem in interpretacijo podatkov smo odprli poglobljen pogled na prihodnost poslovanja.

Rešitev

V okviru projekta smo pregledali vse ključne elemente, ki so potrebni za monetizacijo zunanjih podatkov, preučili različne pristope k monetizaciji podatkov, pripravili strategijo za nastop na trgu in podali usmeritve za prilagoditev kritičnih področij, pregledali potrebne podatke, pravne pogoje in informacijsko (IT) infrastrukturo ter opredelili poslovne procese za izvedbo.

Podatkovno voden pristop pri svetovalnih projektih utilizira podatke, ki so na voljo in s konsolidacijo in strukturiranjem omogoči osnovo za odločanje na podlagi velike količine podatkov.

Dosežki

  • Naročnik je z uspešno implementacijo strategije monetizacije podatkov opredelil nova področja za ustvarjanje prihodkov, s katerimi je izboljšal poslovne rezultate.

NASLEDNJI PROJEKT

Naročnik: Greentube

Leto: 2018