Translate to English.

Riko - korporativna video predstavitev podjetja

Riko je inženiring podjetje, ki deluje tako na domačem kot tujih trgih na področju tehnološkega inženiringa, logističnih sistemov, energetike, okoljevarstva in gradbeništva. V video predstavitvi podjetja so sodelovali tudi vsi zaposleni.

Naročnik Riko d.o.o.
Predvajaj.
Leto 2020
Panoga inženiring in gradbeništvo

Izziv

Kako v nekaj minut strniti dolgoletno zgodovino, tradicijo, vrednote, poslanstvo in reference tako specifične blagovne znamke, kot je podjetje Riko z njegovimi zaposlenimi? Svojevrsten in navdihujoč proces zasnove scenarija in njegove uresničitve s snemanjem različnih lokacijah je rezultiral v vrhunsko producirani korporativni video predstavitvi z nastopajočimi zaposlenimi podjetja, ki sestavljajo njegovo jedro in kulturo.

Riko - korporativna video predstavitev podjetja

Rešitev

Pri zasnovi smo izhajali iz vrednot, tradicije in poslanstva, se naslonili na zaposlene v podjetju in njegovega soustanovitelja ter direktorja ter v zgodbo blagovne znamke vpletli tudi referenčne objekte.

Dosežki

  • Ustvarjalni ekipi je ob tesnem sodelovanju z naročnikom, skupaj z režiserjem, uspelo s tenkočutnostjo in sodobnimi snemalno produkcijskimi tehnikami pričarati emotivno nežnost in toplino teamskega soustvarjanja sicer tehnično hladne inženirske panoge.
Predstavitev vrednosti blagovne znamke v skrbi za trajnostni razvoj, s prepletom korenin tradicije z energijo in motivacijo ustvarjalnih zaposlenih podjetja in številnih inženirskih referenc v le nekaj minutah.

NASLEDNJI PROJEKT